Abangan ang anunsyo para sa nakalimbag na edisyon ng hal. at iba pang mga darating na publikasyon.

Para sa limitadong nakalimbag na edisyon ng unang isyu ng hal., maaaring ipadala ang inyong order sa hal.dyornal@gmail.com, o sa 0917.882.7423/0917.837.2244.