Maglalabas ng anunsyo ang mga editor para sa mga pagbabago kaugnay sa mga susunod na isyu ng hal.

Samantala, patuloy naming inaanyayahan ang lahat na magpasa ng kanilang mga akda sa kahit anong anyo (tula, kuwento, sanaysay, interbyu, sipi ng nobela, o anuman) na nasusulat sa Filipino.

Ipadala ang inyong mga kontribusyon sa hal.dyornal@gmail.com.