Isyu 4
   Agosto 2016


   TATLONG TULA
   Ilang Tala ng Kartograpo
   Pinilakang Tabing (Malick)
   Ang Sining ng Pagtula

   ALLAN POPA

Ang Sining ng Pagtula

Kung paano pakakawalan ng mga kamay ang anino

ng ibong nilikha sa dingding gamit ang mga kamay.