Isyu 4
   Agosto 2016


   TATLONG TULA
   Ilang Tala ng Kartograpo
   Pinilakang Tabing (Malick)
   Ang Sining ng Pagtula

   ALLAN POPA

Pinilakang Tabing (Malick)

Sa kanyang mga pelikula
laging may tumitingala

Laging nasa likod ng kurtina
ang pinagmumulan
ng liwanag

Laging may tabing:
mga dahon,
ulap

Na tila sinasabi

Huwag mo itong titigan
kung ayaw mong masilaw,
mabulag

Kung hindi ito basag-basag na
kislap na mapagmamasdan
sa ibabaw ng
dumadaloy na tubig

Huwag

Nasa likod ng rolyo ng pelikula
ang pinagmumulan ng liwanag
upang makita

                       ang pelikula
                       ang liwanag