Isyu 4
   Agosto 2016


   TATLONG TULA
   Ilang Tala ng Kartograpo
   Pinilakang Tabing (Malick)
   Ang Sining ng Pagtula

   ALLAN POPA

Ilang Tala ng Kartograpo

Nagsisimula ito sa gilid
ng abot-tanaw, ang sandali
na nagsasakatawan
ang liwanag

Kay hirap mapaniwalaan
na ang kinas
na hindi nabibigong
magpamangha sa mga bata

ang panandaliang
nababanaagan
sa hubog ng mga bula
na nais mong mahawakan ngunit
natutuhang hayaan
sa abot-kamay

magkakaanyo, nang buong-buo
sa iyong harap
na para bang may
mapatutunguhan sa wakas

May dahilan kung bakit binubura
ng dagat ang bakas
ng landas natin sa tubig

May dahilan
ang muli’t muling pagguhit
sa mga hanggahan ng mapa

Walang pampang na nararating
ang daloy ng tubig
ngunit patuloy sa pagdaloy
ang pagpapatuloy