Isyu 4
   Agosto 2016


   TATLONG TULA MULA SA “OSANA”
   [maingat na lalapit ako]
   [habang nananaginip]
   [nasa tuktok ng bundok]

   HARRIS GUEVARRA

[nasa tuktok ng bundok]

nasa tuktok ng bundok
ang panaginip ko sa panaginip
naaabot ko ito sa panaginip

may mas mataas na bundok
na dapat abutin ang baba
nakalulula ang inakyat ko

dito sa tuktok ang dalangin
makababang panatag
nasa patag ang panaginip ko