Isyu 4
   Agosto 2016


   TATLONG TULA MULA SA “OSANA”
   [maingat na lalapit ako]
   [habang nananaginip]
   [nasa tuktok ng bundok]

   HARRIS GUEVARRA

[habang nananaginip]

habang nananaginip
may ibang ngalang
sinambit ang iniibig

at nang buksan ko
ang mata nakadilat siya
at gulat kaming

napapikit
sabay na tumitig
sa pinakamasakit