Isyu 4
   Agosto 2016


   TATLONG TULA MULA SA “OSANA”
   [maingat na lalapit ako]
   [habang nananaginip]
   [nasa tuktok ng bundok]

   HARRIS GUEVARRA

[maingat na lalapit ako]

maingat na lalapit ako
sa pangarap na tiyak

may itinatagong itak

wala sanang magtangkang
sumagip maging sarili

at mapaslang niya
ako ako siya