Isyu 4
   Agosto 2016


   Kasal na si Conchita

   VICENTE GARCIA GROYON

Kasal na si Conchita
Isang Dulang may Isang Yugto

TAGPO 3

(Papasok si Jean na nakapantulog. Makikita niya sila at mabibigla.)JEAN

Ay.FRANKIE

Hello, Jean.

(Lalapit si Jean sa bintana habang pinapakawalan ni Melinda ang sarili mula sa mga bisig ni Frankie.)JEAN

Frankie, para kang unggoy diyan. Anong tinatayuan mo?FRANKIE

Butiki, kamo. Nakadikit ako sa pader.JEAN

Pag may nakakita sa iyo...FRANKIE

Tulog ang lahat ng tao.MELINDA

(Kay Jean)

Si Mama Iné?JEAN

Bumaba na. Lalabas na yan sa bakuran upang maglaba. Tumingala lang siya...FRANKIE

Ihian ko siya.JEAN

Bastos. Meling, magpahinga na tayo.MELINDA

(Kay Frankie)

Magsi-siesta na kami.FRANKIE

Huwag na. Magkuwentuhan tayo.MELINDA

Dapat sumama ka sa kanila, nang isipin ni Papang na may pagmamalasakit ka para sa kapakanan ng kanyang uma.FRANKIE

Pag ako nakatapos ng colegio, makikita niya.MELINDA

Habang hindi pa, bumaba ka na muna. Mabasag pa ang bungo mo niyan.FRANKIE

Mamaya na.

(Ngingiwi si Frankie; hahalikan siya ni Melinda.)FRANKIE

Tabi tayo sa hapunan.MELINDA

Alis.

(Padaskul-daskol na ibababa ni Frankie ang sarili.)« SINUNDANG PAHINA    |    KASUNOD NA PAHINA »