Isyu 4
   Agosto 2016


   Kasal na si Conchita

   VICENTE GARCIA GROYON

Kasal na si Conchita
Isang Dulang may Isang Yugto

TAGPO 2

(Hihiga si Melinda sa kama, nakalawit sa gilid ang mga paang naka-tsinelas. Tatayo, pupunta sa tokador at pupulbosan ang leeg at dibdib. Dadampot ng pamaypay at papaypayan ang sarili. May kaunting ingay sa bintana, at lilitaw ang ulo at balikat ni FRANKIE sa labas nito. Tila nahihirapan siyang kumapit sa mga rehas kaya ikakawit niya ang mga bisig sa pagitan ng mga ito. Hindi magugulat si Melinda sa pagsulpot ni Frankie.)MELINDA

May pinto naman ang kuwarto ko. Dalawa pa nga.FRANKIE

Nakabantay ang mal-am.MELINDA

Mag-ingat ka. Nasa kabilang kuwarto lang siya.FRANKIE

Fuera biro.

(Lalapit si Melinda sa bintana.)MELINDA

Maaaring bumalik ‘yon dito.FRANKIE

Pahalik na lang muna.MELINDA

Magsalsal ka na lang.FRANKIE

Tapos na. Gusto mong amuyin?MELINDA

Ang bastos mo.FRANKIE

Sige na. Kanina ka pa binabakuran ng mga buwaya.MELINDA

Nagseselos ka?FRANKIE

Hindi. Nalilibugan lang.MELINDA

Palagay ko magpapakasal na din ako sa isa sa kanila, para lang matapos na ang moro-moro.FRANKIE

Huwag.MELINDA

Kaya mo bang maging querido?FRANKIE

Magpapakasal na din ako muna.MELINDA

Kanino?FRANKIE

Kahit sino. Para lang patas.MELINDA

Kay Jean, payag ka?FRANKIE

Ayoko. Ikaw na lang. Sige na.

(Sandali.)FRANKIE

(Nagpapatuloy)

Sige na.

(Lalapit si Melinda kay Frankie at yayakapin siya nito. Yuyuko si Melinda at hahalikan si Frankie sa bibig sa pagitan ng mga rehas. Guguluhin niya ang buhok nito, tatalikuran ito, at sasandal sa pasamano at rehas. Susungkalin ni Frankie ang likod ni Melinda at hihimas-himasin ang mga suso nito.)MELINDA

Ayusin mo na kasi ang buhay mo.FRANKIE

Magko-colegio naman ako. Sabayan mo na kasi ako. Magiging malaya tayo sa Maynila.MELINDA

Sa Maynila. E iyong mga taga-Harvard ang nakursunadahan ni Papang.FRANKIE

Kaya ba nilang magpatakbo ng uma?MELINDA

Kaya nilang magpatakbo ng central. Magsasaka ka lang. Sila, manager.FRANKIE

Kaya ko din yan.MELINDA

Alam ko.

(Tatalikod si Melinda at hahalikan si Frankie.)MELINDA

(Nagpapatuloy)

Unahan mo mamaya yung nakasalamin. Ayoko na siyang makausap.FRANKIE

E di huwag ka nang magpaasa.MELINDA

Wala akong ginagawa.FRANKIE

Tawa ka nang tawa kanina. Ang lakas ng tawa mo. Lahat ng hirit niya, tawa ka nang tawa, parang kabayo.MELINDA

Seloso. Querido ka na lang kasi.FRANKIE

Halika nga dito.« SINUNDANG PAHINA    |    KASUNOD NA PAHINA »