Isyu 4
   Agosto 2016


   TATLONG TULA MULA SA “BRUHA”
   Na
   Binago
   Antigo

   FAYE CURA

Binago

Nagbago ka ba, at gaano, mula nang ako
ay huling nakita, nang ang nilulunggati mong makita
ay Iba? Hindi ako nagbago, hindi ako umaasang
magbabago ako nang malaki
gayong nagbago ang Anyo. Iniiwan ko na iyon,
ang mga Balahibo kong nalugon,
sa mga araw na madalas akong nakikidapo
sa Sangang ito, na iyo. Malaki ang ipinagbago ko
mula nang muli akong dumapo rito: Nasaan ka,
ngayon? Malaki ba ang ipinagbago nito,
marupok na guhit ng Kahoy sa puting Ere,
mula nang tinangka kong lumipad nang mas malayo,
noon? Ngayon, walang sumalubong sa akin
dito sa matayog na Lugar. Maaaring bahagya itong nagbago,
yamang dito mo ako binago, at
ang iyong Lunggati—ay nagbago rin nang kaunti.