Isyu 4
   Agosto 2016


   TATLONG TULA MULA SA “BRUHA”
   Na
   Antigo
   Binago

   FAYE CURA

Antigo

Kumusta ka, kaibigan ko sa una pa,
aking kalaro, kasamang pumulot
ng mga antigong bato
mula sa masukal na hardin
at nagpukol sa mga ito sa ibon
na naging mas antigo nang,
sa kabila ng aking mga pagtutol,
binunot mo ang mga plumahe nito
at inipit sa mabigat na libro—ganti,
wika mo, sa hirap natin sa paghuli
rito, ganti o kabayaran. Sa kalaunan,
inakay mo rin ang antigo mong mga pakpak
at nang-iwan,
bilang pagtalima sa isang antigong hiling
na matatagpuan, sa katunayan,
sa isang antigong tomo
na kay daling kinalimutan.