Isyu 3
   Agosto 2014


   DALAWANG TULA
   Mataas na ang araw
   Adelaida

   FAYE CURA

Adelaida

Sa iyong pagbangon,
dahan-dahan mong iaangat
ang ulo sa unan
at aaninagin sa pinaghigaan
ang mga nalagas na hibla.
Pupulutin mo rin ang ilang
dumikit sa iyong baro.
Tatanggalin ang mga nakasabit
sa ngipin ng payneta
na ikinakagat sa iyong pusód.
Titipunin mo ang mga hiblang ito
at ibabalot sa panyo.

Dala ang panyo at karayom,
lalabas ka sa inyong mansiyon
at uupo malapit sa mga kubo
upang iburda ang mga bahay;
ang mga halaman at puno;
ang naghaharutang inahin
at tandang; ang matabang
tinderang nakabakya at sunong
ang bilao, at ang kanyang anino.

Kapag naubos ang iyong sinulid,
uuwi ka at haharap sa tokador.
Ilaladlad mo ang iyong panyo
upang paglagyan ng iyong ipon.
Tatanggalin mo ang suklay
at dahan-dahan mong ihahagod
nang nakasalo ang iyong kamay
sa iyong buhok

na kung kulang pa, hihilahin mo na
mula sa anit—at biglang hahaginit
ang hangin sa bintana, na tila
bulunga’t hagikhikan
ng mga tiyahin at ninang
tuwing nakikita ka.

Nakatingin ka sa iyong mukha
sa salamin, gayong ang nakikita mo ay ang pag-ekis-ekis
ng itim at makintab na mga guhit sa seda

at ang kahabaan ng lalakarin ng tindera
na nang iyong nilikha
ay pinaharap mo sa gawing kanan,
palabas sa larawan.