Isyu 3
   Agosto 2014


   DALAWANG TULA
   Dadalawa
   Kung magmumulto ka

   DENNIS ANDREW S. AGUINALDO

Dadalawa

Tunay. Dalawa lamang ang buo:
pagkagapi at pagkabigo.

Hindi ka pa nakakakita ng ngisi
kung hindi ngisi ng lasing

alinsunod sa patak na hindi na mauulit.
Sapagkat kilala mo ang bigo sa loob

kapag mahigpit ang kapit mo sa loob.
Ang talunan ay sinumang sumulyap

sa kasawian ng iba. Wala sa pait
ang pag-ibig, nasa akin.

Talo ka kung mas maliit ang kanyang pagkabigo.
Talo ka kung mas malaki ang kanyang pagkabigo.

Naisip kong masunog na lang dito sa kinauupuan.
Ay teka ho, bakit idadamay pa ninyo ang bahay?