Isyu 2
   Hunyo 2013


   LIMANG TULA
   Ilang improbisasyon habang
      may buhat na silya

   Pessoa, Pessoa
   Sarili at sarili
   Patay-Malisya
   Seryosong Usapan

   ROSMON TUAZON

Seryosong Usapan

Nitong mga nakaraan ay nananaginip ako ng mga anghel

Nitong gabi lang, gumambala ang mararahas na pagaspas
nang sentensyahan sila ng riple ni Aling Sabrina.

Ilang magdamag nang panay ang kanilang bulungan sa mga bubungan,
tila ayaw patulugin ang mga binabantayan.

Kinaumagahan, ni isang bangkay ay walang natagpuan,
liban sa kumpol-kumpol na balahibo na buong araw isinaboy ng langit.

Ngunit ang pangitaing sadyang bumagabag sa akin
ay nang umalalay raw ako sa isang siruhano sa pagluray sa nakaratay:

nakatabing ang mukha sa gusgusing tuwalya, tapyas ang mga pakpak
at nakaluwa ang hiwa sa dibdib. Masisilip mo ang lamang-loob

na tila durog-durog na mansanas. Pumipitlag ang anghel
sa bawat baon ng iskalpel, ngunit desidido ang aking amo.

Isang tarak, isang hiwa, sumisirit ang dugo na waring maningning na gatas
at lumulutang ang halimuyak ng mga ubasan at sangsang ng gasolina.

Hayok na hayok ang aking amo na matumbok ang ubod ng sagrado,
samantalang ako ay napapaatras, nangingilo, gayong naglalaway,

hindi mapapanatag hanggang hindi nalalasap ang tamis ng liwanag.                                   |    KASUNOD NA PAHINA »