Isyu 2
   Hunyo 2013


   LIMANG TULA
   Ilang improbisasyon habang
      may buhat na silya

   Pessoa, Pessoa
   Sarili at sarili
   Patay-Malisya
   Seryosong Usapan

   ROSMON TUAZON

Patay-Malisya

Umaabot sa punto na wala nang saysay
ang magpatay-malisya sa mga patay-malisya.

Bigla akong pipihit ng hakbang sa kanto
upang akusahan ang mga kasunod ko na binubuntutan ako.

Saka sila nagdadahilang naliligaw—magtatanong
kung saan ang tawiran, ang himpilan ng pulis,

ang tambayan ng kung-sinong huklubang pulubi,
ang punong atis ng kanilang malaon nang kabataan.

Sayang. Kumakaripas sila ng takbo
bago pa ako makatugon, bago ko pa masiguro,

ako ba ay pauwi sa kanilang patutunguhan?

            *                                   |    KASUNOD NA PAHINA »