Isyu 2
   Hunyo 2013


   Isang Hatinggabi

   CHRISTIAN TABLAZON

Isang Hatinggabi

Nakatayo ako sa harap ng iyong apartment, nakikinig sa payapang ugong ng air-con sa iyong silid; at ikaw, naalimpungatan, dumungaw sa bintana, nagtataka kung ako ba’y multo o magnanakaw.