Isyu 2
   Hunyo 2013


   DALAWANG TULA
   May Bahagi Tayong Nabibighani Ngunit
      Hindi Nabibihag
   Suliran

   ALLAN POPA

May Bahagi Tayong Nabibighani Ngunit Hindi Nabibihag

Sa isang zoo na nabisita ko
nabigla ako sa isinalubong sa aking
masasakit na mura
ng mga lorong nakakulong
sa isang malaking hawla.

Mariringal ang tindig ng mga loro,
matitingkad ang kulay o maharlika ang kaputian
pero napakarumi ng mga dila.

Lahat na yata ng mura sa wikang Tagalog
umalpas sa habi ng alambre
na sapat ang laki ng mga butas
para malayang makapasok sa hawla
ang mga ordinaryong ibon
(ang mga hindi karapat-dapat ikulong)
at makisalo sa patuka sa mga loro.

Alagang-alaga sila. May nag-aalaga sa kanila.
May nagsisigurong kumakain sila nang sapat,
sapat na pagkaing ibon.

Una kong naisip:
hindi ako karapat-dapat
mamura ng isang hawla ng mga ibon
pero para bang naghihintay lang ako buong buhay
na mamura ng isang hawla ng naggagandahang ibon.

Ilang ulit ko na bang naiwika ang salamat
nang hindi inisip kung gaano ako kapalad.