Isyu 2
   Hunyo 2013


   Sa Harap ng Salamin

   KRISTIAN MAMFORTE

Sa Harap ng Salamin

Sa tuwing nagtatagpo ang aming mga mata nakikita ko

May iba siyang nakikita. Si Nanay lamang

Ang ganoon kung tumitig sa akin. Tila

Nagiging malay ako bigla sa aking mga mata.

Sa harap ng salamin, pinipigilan kong

Kumurap upang makita ang batang kinakausap

Ni Nanay. Ngunit di ko makukuha

Ang kaniyang mga mata. Lumapit ako

Upang higit na makilala ang estrangherong bata

Ngunit napababalikwas

Sa tuwing nakikita ang sariling

Iba—iba

Ang nasasalamin ng aking mga mata.