Isyu 2
   Hunyo 2013


   DALAWANG TULA
   Pag-abot
   Hindi Sadya

   FRANZ JOEL LIBO-ON

Hindi Sadya

Nakatayo ako sa harap ng pinto
Nang bigla itong bumukas at ikaw ay
Huminto at ngumiti tulad ng pagngiti mo
Nang binati ka ng isang kakilala
Habang nagmamadali kang pumunta
Sa sakayan ng dyip para makaupo
Sa harapan.

Nakatayo ako sa harap ng pinto
Tulad noong isang araw na napahinto
Ako sa paglalakad dahil may naalala
Akong nakalimutang dalhin.
Napalingon ako sa iyong direksyon
At nagsimulang maglakad.
Ako’y makakalimutin.