Isyu 2
   Hunyo 2013


   DALAWANG TULA
   Pag-abot
   Hindi Sadya

   FRANZ JOEL LIBO-ON

Pag-abot

Biruin mo kung hindi ko tinakbo
Ang dapat na nilakad maaaring
Hindi tayo nag-abot.

Biruin mo kung yung pagtakbo ko ay
Pinagpatuloy ko pa maaari pang
Hindi tayo nag-abot.

Biruin mo kung hindi ko tinakbo
Ang pagtapos ng paglalakad maaaring
Hindi tayo nag-abot.

Biruin mo kung yung pagtakbo ko ay
Hindi ko nilakad ulit maaaring
Hindi tayo nag-abot.

Biruin mo nga naman ang ating pag-abot,
Kahit nagbibiro lang,
Mapagbiro.