Isyu 2
   Hunyo 2013


   LIMANG TULA
   rubrica
   ang karaniwan
   amid
   celerideros
   saliminar

   NILES JORDAN BREIS

amid

dayuhan sa atin ang sinaunang pook ng Arufiano.
lungsod ng Amid ang atin—
hanggang ngayon, may likas pa ring duda
sa lahat ng bagay na iba ang may pakana;
pangit, kapag iba ang nagpasimula.

sa Arufiano—sa araw ng kapistahan
ng diyos na mailap magpakita—ay may bukal
ng dagta ng ubas. sa mga pasilyo ng templo,
mag-iwan ng daan-daang mangkok at tiyak,
aapaw sa alak ang mga ito kinabukasan.

oo nga naman, ano bang malaking kaibhan?
dito, lango rin naman tayo gabi-gabi,
may himala mang gayon o wala.
ang kalamangan, marahil: kapag gulapay na,
mas matatas tayong magsinungaling.

mas matapang itikom ang bibig
sa kainumang di na nakauwi.
ayun, nakatulog sa riles.
ang katawan ay lasog-lasog, hati-hati.