Isyu 2
   Hunyo 2013


   LIMANG TULA
   rubrica
   ang karaniwan
   amid
   celerideros
   saliminar

   NILES JORDAN BREIS

ang karaniwan

ang atas: ibunyag natin sa lalong madaling panahon
ang lihim ng dromenang pagtitipon.
          ang inusal na paalala, isulat sa balat.
          kunsintihin ang lahat ng wala roon;
          hahabi sila ng magkakaibang kuwento.
          kani-kaniyang palabok—
          ang sayaw, naging talik;
          ang buhangin, naging hamog.
          naging dugo ang dagta,
          naging pangil ang kuko.
          ang iba pang ipagkakalat:
          namaga ang nalango sa tuwa;
          ang tumulo ang laway,
          sinapian ng balat-ahas na aso.
kung ano ang totoo, tayo pa rin ang nakaaalam.
tayo lamang ang aako ng mensahe
na ang karaniwan:
          wala sa mata ang lasa ng luha;
          ang lahat ng nabubulok na bangkay,
          aalingasaw pa rin. magsanib man
          sa iisang punyal ang purol at talim.