Isyu 2
   Hunyo 2013


   MULA SA GAGAYYEM
   Sapagkat sa tuldok na ito
      magsisimula

   siyang tuyong dahon sa ibabaw
      ng malagong damo
   Alitaptap

   DENNIS ANDREW S. AGUINALDO

siyang tuyong dahon sa ibabaw ng malagong damo

Hinangos ng hangin
siyang tuyong dahon sa ibabaw ng malagong damo
                              Nagtatampisaw
Sa ihip ng panganorin
Ang wasiwas ng mga puno at lamig ng hangin
Ti marikna iti pusok.
          Nagtatampisaw
May karilagang nangingibabaw
Lawiswis
Lagunlong at tagistis

At naramdaman ko ang malakas na hangin na sa atin ay tumulak

May halumigmig na aapawKasama sina: Marty Lorgino D. Pulutan, Beoseph B. Lastimosa,
Ma. Angelica T. Taeza, April Marie Praz C. Pagcaliwagan