Isyu 2
   Hunyo 2013


   Kabilang sa Mga Nawawala

   ERICSON ACOSTA

Kabilang sa Mga Nawawala

I. Katag

Marami nang nawala sa akin. Noong edad 12, nagkamali ako sa pagkakopya sa oras ng graduation-exhibit ng sinalihan kong Katag art workshop sa ilalim ni Fernando Sena. Dumating kami ng nanay at tatay ko nang alas-otso ng gabi imbes na alas-otso ng umaga. Hindi na naibalik sa akin ang 12 o 15 na mga drawing at painting ko na nasa charcoal, oil pastel, at watercolor. Ang natatandaan ko, mayroon doong charcoal portrait ni Manuel Quezon; watercolor na interpretasyon ko sa obra ni El Greco tungkol kay Kristo; watercolor na landscape na may mga baka at isang pastol; oil pastel ng landscape na may mga usa; charcoal ng isang eksena sa isang basketball game; charcoal ng figure drawing ng isang kaklaseng nakahiga sa church pew. Mayroon ding abstract na watercolor pastel na hindi ko na mapigurahan sa isip ko.

Galit na galit ang nanay ko dahil wala na kaming nadatnan. May dala pa naman kaming puto at spaghetti. Birthday ko pa naman noon.                                   |    KASUNOD NA PAHINA »