Isyu 2
   Hunyo 2013


   DALAWANG TULA
   Alanganing Oras
   Aphelion

   BRIAN ACABADO

Aphelion

Balikan ang iniwang hangganan:
pasukin ang labas ng teritoryo ng wala sa oras,

kahit pa madupilas. Sa espasyo
humaharap ang sari-saring mukha ng paligid.

“Masdan ang kanyang anyong kalarawan natin.”

Saanmang dako,

tiyak man o hindi
sa karimlan—may inililikas ang bagyo

sa puno’t dulo ng mga daan na dumadaan

sa isa’t isa. Lumipas tayo? Sa isang kisap—

magkakabisa ang panalangin.