Isyu 1
   Enero 2012


   TATLONG SCORE
   Score para sa Tatlong Performer
   Score para sa Curtain Call
     ng Sampung Performer

   Score para sa Paghahayag
     ng mga Sponsor

   ANGELO V. SUÁREZ at
   DONNA MIRANDA

Score para sa Paghahayag ng mga Sponsor

Bago mag-umpisa ang akda, gaya ng nakagawian, isa-isang i-flash sa screen ang logo at/o pangalan ng mga sponsor ng akda. Sabayan ito ng voice-over. Isama ang tagline ng sponsor kung mayroon at kinakailangan.

Para sa mismong akda, aakyat ng entablado si PERFORMER at pupuwesto sa harap ng mikropono. Maaaring siya rin ang nag-voice-over bago mag-umpisa ang akda o hindi. Habang nasa entablado siya, isa-isang i-flash sa screen ang logo at/o pangalan ng mga sponsor ng akda. Ang bawat pag-flash sa screen ay sasabayan ni PERFORMER ng pag-announce ng pangalan ng sponsor na kanyang babasahin mula sa isang listahan. Isama ang tagline ng sponsor kung mayroon at kinakailangan. Bababa si PERFORMER ng entablado matapos i-flash at i-announce ang lahat ng sponsor.

Pagkatapos ng akda, gaya ng nakagawian, isa-isang i-flash sa screen ang logo at/o pangalan ng mga sponsor ng akda. Sabayan ito ng voice-over. Boses man ito ni PERFORMER o hindi, kapareho ito ng boses ng voice-over bago mag-umpisa ang akda. Isama ang tagline ng sponsor kung mayroon at kinakailangan.