Isyu 1
   Enero 2012


   TATLONG SCORE
   Score para sa Tatlong Performer
   Score para sa Curtain Call
     ng Sampung Performer
   Score para sa Paghahayag
     ng mga Sponsor

   ANGELO V. SUÁREZ at
   DONNA MIRANDA

Score para sa Curtain Call ng Sampung Performer

Sampung performer ang kailangan sa akdang ito.

Buksan ang curtain.

Ang bawat performer, lalabas mula stage right para basahin ang isang pangungusap ng score na ito.

Matapos magbasa, magba-bow o magku-curtsey ang performer at papalakpakan ng audience.

Pagkatapos ng palakpakan, aatras ng limang hakbang pa-upstage ang performer para magbigay-daan sa susunod na performer.

Gawin lamang ang prosesong ito hanggang makumpleto ang sampung performer sa entablado at nasabi na nila ang sampung pangungusap ng score na ito.

Sa oras na sila ay kumpleto na sa entablado, hihilera sila’t maghahawak-kamay.

Itataas nila ang kanilang magkakahawak na mga kamay at sabay-sabay itong ibababa para sa isang bow habang pumapalakpak ang audience.

Isara ang curtain.

Kung lubos na nasiyahan ang audience, maaari silang pumalakpak muli para pabuksan ang curtain at ulitin ng sampung performer ang pag-perform ng score na ito.