Isyu 1
   Enero 2012


   TATLONG SCORE
   Score para sa Tatlong Performer
   Score para sa Curtain Call
     ng Sampung Performer

   Score para sa Paghahayag
     ng mga Sponsor

   ANGELO V. SUÁREZ at
   DONNA MIRANDA

Score para sa Tatlong Performer

Tatlong performer ang kabilang sa akdang ito.

Si PERFORMER ONE ang tatao sa control booth at sa timer. Maaaring kita siya ng audience o hindi. Magsisimula ang akda sa oras na i-set niya ang timer para mag-alarm after 40 minutes. Titigil naman ang akda sa oras na mag-alarm ang timer. Si PERFORMER ONE din ang magpa-prompt kay PERFORMER THREE na magsalita sa pamamagitan ng isang light cue tuwing lilipas ang limang minuto.

Si PERFORMER TWO ang magre-regulate sa pagpasok ng audience sa loob ng venue. Mag-a-assign siya ng upuan sa bawat manonood gamit ang isang arbitrary system. Ihahatid niya ang bawat manonood sa upuan. Ang susunod na audience member ay hindi maaaring pumasok hangga’t hindi pa nakauupo ang naunang audience member na pumasok. Walang audience member na maaaring pumasok hangga’t hindi nagsisimula ang akda.

Uupo si PERFORMER THREE sa isang stool kaharap ang mikropono sa entablado bago pa man pumasok ang unang miyembro ng audience. Uupo lang siya sa buong duration ng akda. Tuwing iku-cue siya ni PERFORMER ONE magsalita, babasahin niya ang kabuuan nitong score.

Maaaring pumasok ang audience habang nagaganap ang akda. Maaari rin silang umalis habang nagaganap ang akda, bagaman dini-discourage ito.