Mga Talâ at Tanong sa (di-buong) Pag-aagham-tao

Seksiyon at mga Proposisyon

PANTAYO BILANG TALASTASAN
[01] Lohika ng bibig.
[02] Halaga ng ‘pantasya.’
[03] Alamat ng ‘tayo’ at ‘kami.’
[04] Bakit gusto ng elit ang ‘antropolohiya’ at bakit sila nabibighani sa ‘kultura.’
[05] Pagpapaamo sa ‘baha ng mga salita’ mula sa labas.

KUNG MAG-UUSAP SA TEORYA
[06] Paano ituturo ang teorya?
[07] Naging luma dahil sa serye.
[08] Pag-iipon ng makikinis na holen.
[09] Lohika ng serye. (9.1) Kakaibang serye 1. (9.2) Kakaibang serye 2.
[10] Weltanschauung.
[11] Mahalaga (at mahirap) ang pagbibigkas ng mga tanong.

MAHABANG PAKIKINGATNGAT: PUNTOS, KANTIYAW, AT KONTRA-PUNTOS
[12] Pagpuno sa balde ng tubig.
[13] Pamamalengke.
[14] Doktrina ng Pagsipi.
[15] May krisis ba ng ‘representasyon’?
[16] Nilaga at pastiche ng namatay.
[17] Sobrang pag-aalala sa ‘representasyon’ at ‘power’ at ang tugon ni Derrida.
[18] Pook nina Foucault at Chomsky.
[19] ‘Imbitasyon’ hindi konklusyon.
[20] Mga bulok na ideya.
[21] ‘Liwanag ng napaglumaang bagay.’
[22] Pagkubli sa sopistikadong salita.
[23] Florid speaking at labaha ni Occam.
[24] May mahirap unawain na hindi peke.
[25] Pagrenda sa ating liksi.
[26] Paghinto at pag-atras (o pagliko).
[27] Di-pagtugon.
[28] Pag-imbentong-muli ng gulong (at mata).

PILOSOPIKAL NA PAKIKINGATNGAT: UNTUL NG DI-BUO
[29] Ironya.
[30] Hindi pagpapatagpo kundi pagbabalangkas sa banggaan.
[31] Larangan ng di-(pagbu-)buo at pag-aadhika ng ‘kabuuhan.’
[32] Sitwasyong untul.

PAGHARAP-MULI SA PROYEKTONG PANTAYO: PALIHIS NA PAGPAPATULOY
[33] Akrobatiks ng tayo at ng ‘iba.’
[34] Pagtaya na makabuluhan (pa rin) ang ‘karanasang Pinoy.’
[35] Simplipikasyon at ang totoong anyo ng ‘pantayo.’
[36] Ang mga sumunod sa mga Propagandista.
[37] Hindi simpleng ‘wika’ lang ang isyu.
[38] Bakit ba tayo naaakit sa labas?
[39] Bakit sanay sa ‘malalaking tanong’ ang taga-Kanluran?
[40] ‘Purong pampanitikan lamang.’
[41] Ang isdang bangsi at ang loob at labas ng bayan.
[42] Sarili at ang dinamiks ng ‘indibidwal.’

PAGHIHINTAY SA ‘AHA’
[43] Ano nga uli ang mga tanong?
[44] Hindi masama ngunit peligroso.
[45] Proyekto at praxis ng pag-i-‘iba’ at pagpapalitaw ng ‘bago.’
[46] Pagpapalitaw sa aha.
[47] Pagtuntong (at pag-iisip-muli) sa karaniwan.

DISKURSO NG KAMAY AT AGONISTIKS NG PANGANGALAP
[48] Lampas sa bibig.
[49] Bricolage.
[51] Ngunit paano kung tusô ang bricolage?
[52] Libreng kotse bilang teorya.
[53] Modularity at misreading.
[54] Makakapag-isip ba tayo na hindi umaangkin?

HYPOTHESIS-TESTING BILANG TEKNIK SA PAG-ALAM
[55] Falsification at teorya.
[56] Pagpapangalang-muli.

MATEMATIKA AT PAGLIKHA NG MGA BALANGKAS AT MODELO
[57] Ang matematika ay pangangatwiran.
[58] Bakit abstraksyon?
[59] Hlöru fang axaxaxas mlö.

TUNGKOL SA PAG-ANGKIN KAY MARX
[60] Kamay. (60.1) Kasaysayan ng Kamay bilang Lipunan. (60.2) Paglitaw at pagpapanatili ng mga uri. (60.3) Balangkas ng pamumuhay at paghihirap. (60.4) Politics. (60.5) Praxis at tindig.
[61] Matinong kanibalismo (nguyaing mabuti si Bourdieu).
[62] Marx at ang tiyan ng bayan.

PAGPAPAIBAYO SA MGA NAUMPISAHAN: PAGBUBUO NG KANON NG AGHAM-TAO
[63] ‘Lupa’ ay Banwa.
[64] Tagapagbigkis ang pag-unawa sa pagkakaiba (ng wika at pamumuhay). (64.1) Agta laban sa matsing, daga, ibon, at baboy-damo. (64.2) Paano naging ‘hayup’ ang mga hayop? (64.3) Bakit hindi masarap ang alagang manok para sa mga Agta? (64.4) Hayop bilang teknolohiya. (64.5) Iba pang mahahalagang topiko ng pamumuhay.

ISANG MAS MAHABA PANG TRADISYON NG PAG-ALAM
[65] Ang buong bilog ay ang ‘Daigdig ng Buhay.’
[66] Antropolohiya ng ‘buhay’ at ‘pamumuhay.’
[67] Ano ang nakataya?
[68] Tiyan.

SANGKINABUHI AT PAMUMUHAY SA BANWA (DAIGDIG)
[69] Ekolohiya ng banwa/daigdig. (69.1) Symbionts. (69.2) Banal. (69.3) Daga, tuko, damo, at tao. (69.4) Darwin. (69.5) Patuloy na pagtatalaban ng ‘batas ng buhay’ at ‘batas ng tao.’

ANO NGAYON?
[70] Pamamaraan ng pamumuhay (‘kultura’).
[71] Ano ang dapat nating paksain 1: Buhay at Lipunan.
[72] Ano ang dapat nating paksain 2: Kaugnay at Iba (pa).
[73] Matinong ‘pakikingatngat.’

DADALHING LISTAHAN
[74] Mga proposisyon. (74.1) Pagkabitag. (74.2) Paradox ng pantayo. (74.3) Paglinang sa kategorya. (74.4) Dalawa ang anyo ng pagtiteorya. (74.5) Ang di-tao. (74.6) Mahalaga ang pag-uusap sa ‘mekanismo.’ (74.7) Matematika. (74.8) Ebolusyon. (74.9) Hypothesis-testing.

SALITA, KAMAY, UTAK, TEKNOLOHIYA AT DAIGDIG
[75] Antropolohiya at ang ‘pagsubo sa hurno ng utak.’« SINUNDANG PAHINA    |    KASUNOD NA PAHINA »