Isyu 1
   Enero 2012


   APAT NA TULA
   Di-tapos na Obra
   Di-tapos na Obra
   Di-tapos na Obra
   Di-tapos na Obra: une ligne donnée

   NIKKA OSORIO

Di-tapos na Obra: une ligne donnée

Nasa itinabing kuwadro ang panimulang linya

Ang linyang iyon, Ang linyang iyon

May mukhang binubuo.