Isyu 1
   Enero 2012


   APAT NA TULA
   Di-tapos na Obra
   Di-tapos na Obra
   Di-tapos na Obra
   Di-tapos na Obra: une ligne donnée

   NIKKA OSORIO

Di-tapos na Obra

Puting kambas, puting bandila

Itinayo ng pintor

                                    ang nangangalay niyang katawan

mula sa hindi niya mauupuan

                       mag-isa.