Isyu 1
   Enero 2012


   APAT NA TULA
   Di-tapos na Obra
   Di-tapos na Obra
   Di-tapos na Obra
   Di-tapos na Obra: une ligne donnée

   NIKKA OSORIO

Di-tapos na Obra

Naroon sa itinabing kuwadro ang nag-iisang linya;

Hindi ito dungis
Kundi bahid ng naroon sana.