Isyu 1
   Enero 2012


   APAT NA TULA
   Di-tapos na Obra
   Di-tapos na Obra
   Di-tapos na Obra
   Di-tapos na Obra: une ligne donnée

   NIKKA OSORIO

Di-tapos na Obra

Nasa itinabing kuwadro ang panimulang linya;

Taglay ng linyang iyon   Ang puwersang pumigil sa kaniya.