Isyu 1
   Enero 2012


   TATLONG TULA
   Bagong Lupalop
   Dalawang Tula ng Pananaginip
   Matapos ang Pagkatupok

   COLLEEN GADON

Matapos ang Pagkatupok

Natutuhan mo nang sa tuwing sisindihan
itong mitsa, nagpapadausdos
ang liyab upang magpasilab ng hininga
mula sa dibdib ng babaeng mapusok.

At ang kisame, sa halip ng matatag nitong titig
ay lingid na nakikinig sa simbuyo—
pauntol-untol sa mga tagong sulok
hanggang sukluban ito ng abo.

Habang inaalala ang mga ito,
walang pagkakaiba kung mapangiti
kang parang kiming tupa o palihim
tulad ng sa isang soro. Alinman sa dalawa,
natutupok ng pagkasidhing ito ang lana at balahibo,
iiwan ang iyong balat na namamaga’t paltos—
isang pangitaing hahatak sa iyong mga paa
upang umuwi kahit pa dis-oras ng gabi.

Sa iyong paglalakad, makakasalubong
ang iba’t ibang lilim ng iyong sarili sa graba
habang nilalaro ito ng kalye-lampara,
pinupukaw ang pagnanasang
muli kang mapag-isa.

Ngunit bago talusin ng mga sinag
ang sunog na sinapupunan ng gabi,
sa sandaling ituring
mong upos na lamang ang lahat,
kapuna-punang sumusunod ang usok sa iyong buhok
na parang isang lugar na banal sa mga lihim,
sinisitsit kung paanong nagsimula ang apoy.