Isyu 1
   Enero 2012


   TATLONG TULA
   Bagong Lupalop
   Dalawang Tula ng Pananaginip
   Matapos ang Pagkatupok

   COLLEEN GADON

Bagong Lupalop

Manindigan sa paniniwalang ang entropiya ay pandaigdig lang.
Sa kalawakan umiinog ang lahat na hindi natin alam
at ang kahit-ano na nauunawaan ng ilan lang.

Walang batas ng pagkawasak o pagsasalikop.
Dahil dito, kahit saan ay maaaring maging simula.

Bumuo ng sariling mundo.
Piliin ang pook ng bagong kasaysayan.
Hindi masasabing tigang ang lupa
hangga't walang pangangailangan ng bunga.

Magmasid sa mga nakapalibot na bagay—
magiging madali ang pagbigay ng pangalan sa mga ito:
Aa, G, ㅅㅔ o kahit ano pang simbolo.
Maaari ring mag-imbento ng mga kahulugan.

hal.

Alpa ay ang prutas na lasang bayabas.
Omega ay ang pinakaitim ng mata.

Katunayan, maaaring pagbaliktarin ang dalawa.

Iwanan ang hindi kailangan. Barya, sintas.
Kung sakaling mapulot ito sa bagong kabihasnan,
maaari nilang gamiting panukat upang makapagtayo ng tirahan.