Isyu 1
   Enero 2012


   TATLONG TULA
   Makiling
   Abulug, Cagayan
   Sa aklatan

   FAYE CURA

Sa aklatan

Pagkasara sa mga pahinang binasa,
winasak ko ang kinawakasan
ng mga wakas. Saka lamang nagbukas

ang paningin

sa putimputing langit sa labas ng bintana
at sa mayang naglaho roon

upang may magpatuloy.