Isyu 1
   Enero 2012


   TATLONG TULA
   Makiling
   Abulug, Cagayan
   Sa aklatan

   FAYE CURA

Abulug, Cagayan

1.
Umaga sa dulombayan.
Noon ko pa lamang ito narating.
Nang maglakad ako sa baybayin,
kuminang sa sikat ng araw
ang isang boteng kulay kalawang.
Sabi ng tagaroon,
nagmula ito sa lumubog na barko ng mga Hapon.
Pinipigil matapon ng bukbuking tapón
ang katiting na dagat sa loob.

2.
Gabi sa lungsod na aking inuuwian.
Madilim, at nakatulos ang kandila
sa boteng iyon, katulad ng pagtuntong ko
sa lupa sa Hilaga, kung saan
ang dagat sa harapan ang nagbalik
sa akin sa buong bayan
sa aking likuran. Tinatanglawan
ng kandila ang munting silid ngayon
at ang sinuwerteng mapulot

na doon:

isang kuyom ng buhangin at asin,
mumunting lumot sa kaunting tubig,
kalangitang babasagín.