Isyu 1
   Enero 2012


   TATLONG TULA
   Cephalopod
   Puntod
   Pain

   MARCHIESAL BUSTAMANTE

Puntod

May tumatawag sa aking pangalan:
humuhupa ang batingaw habang naghihimuta
ang pusa sa garahe ng punerarya.

Bihira ang isang bulong
na hindi dumadampi sa tainga—palihim
at direktang humuhukay

ng balon sa sentido para kagyat
na sigawan ang nasa sahig ng balon, tumagos
na walang bahid ng pagiging

bulong o alingawngaw kundi
maging mismong tunog ng palang kumakayod
sa lupa’t bumibiyak sa mundo.

Wala nang iba pang nagaganap
bukod sa ubo ng paghuhukay hanggang
sa mawalan ng hininga,

mailibing at maukitan
ng pangalan.