Isyu 1
   Enero 2012


   TATLONG TULA
   Cephalopod
   Puntod
   Pain

   MARCHIESAL BUSTAMANTE

Cephalopod

Nababanat ang apat na braso ng poste sa gitna ng rotonda.
Walang poste. Katunayan ng pagbabanat ang paghaharap
ng mga dulo sa gitna—kiskisan ng siko o ng mga daliring
may tinatalikdang direksyon: pagbalikwas sa kinagisnang
pagtuturo ng tamang landas sa estranghero. Bumabalik
ang mga dulo sa gitna para burahin ang gitna at maging
dulo. Hindi lahat ng baguhan ay naliligaw. Mayroon ding
napapadaan, napagtatanungan ng mga hintuturong hindi
nakadugtong sa unat ng anomang braso. Kung ilang braso
at kung nasaan ang balikat, direksyon lang ang may alam.
Kung tama ang kutob ng mga daga, madalas napapadpad
ang itim na pusa sa gitna dahil may imburnal na umaapaw
sa tinik at bungo ng isda. Kapag walang pusa, na kadalasan
ay guni-guni lamang, may umuusbong na hibla ng talahib
sa aspalto—nag-iisa at kitang-kita ng lahat ng mga poste.